Uw partner in ontwerp met geokunststoffen

Asfaltwapening

De algemene kennis bij ingenieursbureaus en aannemers op het gebied van asfaltwapening is zeer beperkt vergeleken met de kennis in op het gebied van asfaltverharding zelf. Asfaltwapening kenmerkt zich door een groot pallet aan producten die op de juiste manier toegepast dienen te worden om de juiste effectiviteit te behalen. Afhankelijk van het schadebeeld zijn er specifieke producten op de markt die effectief zijn bij het bijhorende schadebeeld. Omgekeerd kan het toepassen van de verkeerde asfaltwapening zelfs averechts werken. Hieronder worden enkele schadebeelden besproken.

 

Weerstand tegen vermoeiing

Asfaltwapening Vermoeiing

Elke keer als een aslast passeert word onderin de asfaltlaag de trekspanning opgevangen. Bij herhaaldelijk belasten zal zich vroeg of laat een scheur vormen die langzamer doorgroeit naar het oppervlak. Dit schadebeeld komt voor bij asfaltlagen die aan vervanging toe zijn.

Asfaltwapening Vermoeiing

Asfaltwapening zorgt voor weerstand tegen vermoeiing door scheurinitiatie en/of scheurdoorgroei in het asfalt tegen te gaan. Hiermee wordt de levensduur van de asfaltlaag effectief verhoogd.

Spoorvorming vanuit de funderingslaagAsfaltwapening Spoorvorming

Indien spoorvorming ontstaat waarbij de asfaltlaag als het ware in de ondergrond zakt is er sprake van bezwijken van de ondergrond. Hier treedt er rek op in de funderingslaag wat niet opgevangen kan worden. Dit in tegenstelling tot spoorvorming door vervormen van het asfalt zelf.

Asfaltwapening SpoorvormingSpoorvorming in asfalt door te hoge rek in de funderings-laag kan verminderd worden door funderings-wapening toe te passen. Hier heeft het wapenen van de asfalt dus geen toegevoegde waarde.

Buiging

Asfaltwapening Buiging

Van toepassing bij voegen of scheuren in gebonden verhardingen. Daar waar de voeg of scheur in de fundering ontstaat, zal deze door spanningsconcentraties doorgroeien in de asfaltlaag.

Asfaltwapening Buiging

Asfaltwapening verbeterd de vermoeiingsweerstand van het asfalt, wat onderhevig is aan doorbuiging, door het ontstaan van de scheuren te vertragen.

Afschuiving

Asfaltwapening Afschuiving

Deze situatie kan voorkomen waar onder de asfaltlaag een fundering uit betonplaten of klinkerverharding aanwezig is.

Asfaltwapening vermindert de scheurvorming door de schuifweerstand te verghogen en belastingen over te dragen. Extensieve verticale verplaatsingen kunnen een voorbehandeling nodig maken om de asfaltwapening effectief te laten zijn.

Asfaltwapening Afschuiving

Permanente rek

Asfaltwapening Permanente Rek

Spoorvorming vormt zich in de asfaltlaag zelf doordat een afschuifvlak zich ontwikkelt in het asfalt zelf. Dit schadebeeld kenmerkt zich door de “opbolling” aan beide zijden van het spoor. Ook daar waar het asfalt niet goed aan de zijkanten opgesloten is ontstaat een vergelijkbaar schadebeeld.

Asfaltwapening Permanente Rek

Asfaltwapening vermindert de horizontale rek op het wapeningsniveau om de weerstand tegen spoorvorming te verbeteren.

Zettingssprongen

Asfaltwapening Wegverbreding

In het geval van een wegverbreding op slappe ondergrond zal het nieuwe gedeelte sneller zetten dan de reeds aanwezige verharding. Hierdoor zullen zich in de wegverbreding scheuren vormen die van boven naar beneden.

Asfaltwapening WegverbredingAsfaltwapening vermindert scheurvorming veroorzaakt door zettings-verschillen. Omdat er altijd sprake is van restzetting is een kruipstijve asfaltwapening vereist.  De beste resultaten worden geboekt door naast asfaltwapening ook de funderingslaag te stabiliseren.