Uw partner in ontwerp met geokunststoffen

Werkgebieden

De toepassingsgebieden van geokunststoffen zijn veel breder dan op deze pagina worden beschreven. Hoewel Geologics u op het hele spectrum kan adviseren behoren de volgende thema’s tot de kern van de werkgebieden.

Wegenbouw

Geotechniek

Bouwwegen

Meestal wordt onder een bouwweg een “drukverdelend” scheidingsdoek toegepast om de prestatie van de bouwweg te verhogen. Er zijn verschillende producten beschikbaar op de markt die uiteenlopende effectiviteit hebben. Dit wordt meestal uitgedrukt in besparing van funderingsmateriaal. Deze besparing loopt uiteen van 0% tot 60%, afhankelijk van het geokunststof en ondergrond.

Gewapende Grond

Funderingswapening

Steile taluds

In het geval van ruimtegebrek, slechte ondergrond of lokaal gewonnen aanvulmateriaal kan het zijn dat een talud niet stabiel is. Door laagsgewijs geokunststoffen aan te brengen worden glijcirkels doorsneden en de constructie stabiel gemaakt.

Wegconstructie

Door het toepassen van geogrids in de fundering kan wederom bespaard in funderingsdikte. Men kan ook kiezen om de levensduur te verlengen uitgedrukt in aslast herhalingen. Een derde mogelijkheid is om te besparen in asfaltdikte. Dit wordt ook wel “pavement optimisation” genoemd.

Gewapende Grond

Asfaltwapening

Gewapende grond

Door laagsgewijs geokunststoffen in de grond aan te brengen word de grond gestabiliseerd en kunnen taluds tot 90° worden gebouwd. Zware betonnen (gewichts-)constructies of een damwanden zijn daarmee overbodig. Financieel levert dit enorme voordelen op. Daarnaast hebben opdrachtgevers de keuze uit een breed scala aan natuurlijke of esthetisch afwerkingen.

Asfaltwapening

Asfaltwapening levert een beduidend positieve bijdrage aan het vertragen van scheurdoorgroei en spoorvorming in de asfaltlagen. Afhankelijk van de problematiek en de wensen van de opdrachtgever zijn verschillende oplossingen met geokunststoffen voorhanden. Daarbij moeten specifieke bezwijkmechanismen gekoppeld worden aan het juiste product. In de markt is een groot gebrek aan kennis op dit gebied.

Paalmatras

Funderingswapening

Paalmatrassen

Waar zettingen in de infrastructuur ongewenst zijn biedt en paalmatras de oplossing. Hier wordt een met geokunststoffen gewapend granulair matras gefundeerd op palen. Deze constructie kan de gehele infrastructuur inclusief verkeer dragen.

Zettingsverschillen

Waar een eerder onbelast terrein wordt voorzien van verharding of een grote variatie is laagdikte van slappe lagen kan met geogrids een constructie worden gemaakt waarbij de zettingsverschillen worden genivelleerd. Dit is veelal van toepassing op bedrijventerreinen.

(Kraan)opstelplaatsen

Meestal volstaan enkele lagen geokunststof in een granulaire fundering om de draagkracht te verhogen. Bij zware lasten, zoals kranen die windmolens assembleren is een verticale cellenstructuur van geogrids, gevuld met granulair materiaal met meest effectief. Deze structuur doorsnijdt mogelijke glijvlakken (Bishop-bezwijking) en dwingt deze in dieper gelegen lagen. Ongelijke zettingen en zijdelingse vervormingen worden tot een minimum beperkt.