Uw partner in ontwerp met geokunststoffen

Kennisoverdracht

Kennisoverdracht Seminar Lezing GeologicsEen belangrijk onderdeel van de diensten die Geologics aanbiedt is het verzorgen van presentaties, lezingen, seminars en college’s. In het kader van kennisoverdracht is deze sectie opgenomen op de website waarin een aantal onderwerpen inleidend worden toegelicht.

Geokunststoffen: een toelichting van veelvoorkomende typen geokunststoffen. Naast de belangrijkste kenmerken, worden ook enkele andere eigenschappen uiteengezet.

Kennisoverdracht Seminar Lezing GeologicsGeogrids: een bijzonder type geokunststof dat, bij goed gebruik, bijzonder effectief is. Er zijn een aantal producten die onder de groep geogrids vallen. Echter, de kenmerken, eigenschappen en effectiviteit verschilt beduidend.

Toepassing geokunststoffen: een toelichting van veelvoorkomende functies voor geokunststoffen. Niet alle functies of toepassingsgebieden vallen binnen de scope van Geologics. Kijk bij Werkgebieden voor een overzicht.