Uw partner in ontwerp met geokunststoffen

Diensten

Advisering

Er zijn vele geokunststoffen op de markt, die allen hun specifieke kenmerken en toepassing kennen. Voor een leek is het zeer lastig om door de (spreekwoordelijke) bomen het bos te zien. Geologics verzorgt zowel algemene als projectspecifieke informatie en adviezen. Met onze 30 jaar aan ervaring met geokunststoffen bent u veelal met een kort telefoontje al een stuk wijzer. Deze algemene adviezen vallen binnen de service van Geologics.

Funderingswapening Advisering Begeleiding Geologics

Ontwerpen (DO en UO)

Geologics heeft alle kennis in huis op het gebied van geokunststoffen om definitieve ontwerpen op te stellen. Daarbij worden altijd de actuele ontwerprichtlijnen en uitgangspunten toegepast. Onze werkwijze wordt gekenmerkt door direct helder contact en korte lijnen.

Voorontwerp (VO)

Als u toe bent aan een voorontwerp of een toepassingsvoorstel, betekend dit dat wij ons werk goed hebben gedaan. Een voorontwerp is zeer handig voor het opstellen van een eerste raming van het project. Aan de hand van het VO kunt u snel bepalen of de voorgestelde toepassing met geokunststoffen gunstiger is dan het traditionele alternatief. U zult merken dat dit vaak het geval is.

Stratum Geocel

Begeleiding

Geologics blijft u ondersteunen tot het project met een goed gevolg is afgerond. Daarbij horen toolbox meetings, installatiebegeleiding, werkbezoeken, monitoring, aanvullende overleggen, etc.

Lezingen / Seminars

Kennisoverdracht maakt een belangrijk onderdeel uit van de werkzaamheden van Geologics. Lezingen, seminars, workshops, colleges, werkgroepen, ontwerpcommissies zijn ons geen van allen vreemd. Geologics heeft bijgedragen aan het opstellen van vele Nederlandse ontwerphandleidingen met betrekking tot geokunststoffen.

Second-opinion

Het kan voorkomen dat u bij complexe werken behoeft heeft aan een kritische blik op reeds beschikbare documenten. Ook in het geval van conflicten kan Geologics een onafhankelijk oordeel leveren met betrekking tot het ontwerpproces met geokunststoffen.

 

Funderingswapening

2 thoughts on “Diensten

  1. Pingback: Gewapende grond CSMART Almere - Geologics b.v.

  2. Pingback: ‘Verdiepte Ligging Tegelen’ - A73-Zuid - Geologics b.v.

Comments are closed.